De minister van Klimaat en Energie, D66-er Rob Jetten, moet wat Amersfoort betreft snel aan de bak met de verbetering van het elektriciteitsnet. Binnen zes maanden verwacht de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een plan van de minister om het net niet te laten vollopen.

Met deze boodschap richt de gemeente Amersfoort zich rechtstreeks tot minister Jetten. Tijdens de recent gehouden ledenvergadering van de vereniging diende Amersfoorts wethouder voor duurzaamheid, Astrid Janssen van GroenLinks, namens de 25 gemeenten een motie in over de stroomleveringsproblematiek, die door alle gemeenten werd gesteund.

Bottleneck

Om de klimaatdoelen te halen is het nodig voldoende duurzame energie op te wekken. Maar het aansluiten van nieuwe projecten met meer dan 200 zonnepanelen op het elektriciteitsnetwerk ligt sinds half oktober vorig jaar stil, omdat het hoogspanningsnet vol is.

Janssen: "Het gaat niet meer om gebrek aan draagvlak of projecten waardoor het opwekken van duurzame energie stokt. De bottleneck is nu het netwerk. Daardoor kunnen daken van bedrijven niet vol worden gelegd met zonnepanelen. Dat vind ik niet uit te leggen.''

De motie roept de minister op met TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, en de regionale netbeheerders het netwerk te versterken, het opslaan van stroom mogelijk te maken en experimentele technieken toe te passen. Ook vraagt de motie om subsidies voor projecten die moeten wachten veilig te stellen.