Nederlandse middelbare scholieren zijn gelukkig en blij met hun sociale relaties, blijkt uit het internationale onderzoek Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). Wel ervaren steeds meer leerlingen druk door schoolwerk, gebruiken ze minder vaak een condoom en drinken vijftien- en zestienjarigen nog veel.

Voor het onderzoek, in Nederland een gezamenlijk project van de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau, zijn ruim achtduizend jongeren tussen elf en zestien jaar bevraagd.

Het percentage middelbare scholieren dat door schoolwerk druk ervaart, is toegenomen van 16 in 2001 naar 35 procent in 2017. Bijna een derde van de leerlingen in het voortgezet onderwijs heeft gedurende de hele dag contact met anderen op sociale media. Bij 7 procent van deze leerlingen is sprake van problematisch gebruik.

In voorgaande jaren daalde het alcoholgebruik van de Nederlandse jongeren. Die dalende trend lijkt te zijn gestopt, blijkt uit het rapport.

VWO-scholieren roken nauwelijks meer

Ongeveer 13 procent van de jongens gamet ten minste 24 uur per week. Bij de meisjes is dat 2 procent. Zo'n 7 procent van de jongens is een problematische gamer, bij meisjes is dat 1 procent.

Volgens het rapport zijn verschillen tussen de groepen jongeren groot. Zo wordt er door vwo-scholieren nauwelijks meer gerookt, terwijl op het vmbo ruim 6 procent van de leerlingen rookt. Ook wordt er op het vmbo vaker gepest en heersen daar minder tolerante opvattingen ten aanzien van minderheden.

Vooral jongeren met een migratieachtergrond, jongeren uit arme gezinnen en jongeren die niet bij beide ouders opgroeien, lopen het risico problemen te krijgen.

Dit zijn de meest voorkomende soa's in Nederland
70
Dit zijn de meest voorkomende soa's in Nederland

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!