Veilig Verkeer Nederland gaat onderzoeken waarom kinderen minder vaak lijken te fietsen en waarom hun fietstechnieken ook lijken te verslechteren.

De verkeersorganisatie merkt dat kinderen vaker met de auto naar school worden gebracht, schrijft de NOS. Ouders vinden het makkelijker of te gevaarlijk om hun kinderen rondom de school te laten fietsen, omdat er veel auto's rondrijden in de buurt. 

Daarbij merken leerkrachten tijdens fietsuitjes dat kinderen niet goed kunnen fietsen en weinig inzicht hebben in de verkeersregels. 

Er zijn geen concrete cijfers bekend over kinderen die niet of slecht kunnen fietsen, maar met het onderzoek wil VVN dit nu wel in beeld brengen.

Technische score

Aan NU.nl vertelt José de Jong van VVN dat het onderzoek onder meer wordt uitgerold tijdens het praktische verkeersexamen, dat donderdag plaatsvindt. "De controleurs die naast de weg staan om de kinderen te bekijken, hebben een app die de scores bijhoudt hoe goed ze het doen. Hier is nu aan toegevoegd dat zij ook bekijken hoe technisch goed de kinderen fietsen." 

Ook zullen er enquêtes worden opgestuurd naar scholen, waarin onder meer wordt gevraagd waarom kinderen niet meedoen met het examen, indien dat het geval is.

Niet veel kinderen zakken voor het examen, zegt De Jong. "Als leerkrachten merken dat het examen te gevaarlijk is voor de kinderen, mogen zij niet meedoen." Het is de bedoeling dat de onderzoeken elk jaar herhaald worden. "Zo kunnen we kijken wat de oplossingen kunnen zijn en een advies opstellen voor de scholen."