Het UMC Groningen heeft een patiënt met lymfeklierkanker succesvol behandeld met een nieuwe experimentele therapie. Eerder werd de behandelmethode in AMC in Amsterdam en het UMC Utrecht toegepast. 

Het gaat om een behandeling voor patiënten met een agressieve vorm van lymfeklierkanker voor wie chemotherapieën of een stamceltransplantatie niet helpen. Bij de therapie worden de afweercellen van de patiënt genetisch veranderd. Volgens de wetenschappers zijn de zogeheten T-cellen zodanig aangepast dat ze de lymfeklierkankercellen herkennen en vervolgens vernietigen. 

In de Verenigde Staten zijn al ongeveer honderd lymfeklierkankerpatiënten behandeld met deze techniek. Uit deze resultaten zou blijken dat bij iets meer dan de helft van de patiënten na de behandeling geen tumoren meer waarneembaar waren. Bij 30 procent waren de tumoren slechts zeer minimaal waarneembaar.

In Nederland zijn vier patiënten behandeld. Tom van Meerten, hematoloog bij het UMCG, verwacht dat er nu snel andere patiënten zullen volgen. "Het is op dit moment een experimentele behandeling, die alleen mag worden uitgevoerd in wetenschappelijk verband. De behandeling zou in de toekomst mogelijk ook bij andere vormen van kanker zoals lymfatische leukemie, dikke darmkanker en hoofd-/hals kanker worden toegepast."

De patiënt maakt het volgens het universitair ziekenhuis naar omstandigheden goed.