Dat blijkt uit een berekening van de Algemene Onderwijsbond (AOb) op basis van cijfers van het ministerie van Onderwijs.

De verwachting is dat er over tien jaar zo'n honderdduizend middelbare schoolleerlingen minder zijn dan in 2017. Een van de redenen van de afname van leerlingen is doordat er steeds minder kinderen geboren worden.

De krimp zal allereerst beginnen op vmbo-scholen, omdat daar het aantal leerlingen het snelst daalt. Over drie jaar zullen daar de derde- en vierdeklassers met 18 procent afnemen. Over tien jaar zal dat percentage afnemen met in totaal 28 procent.

Werkdruk

De Algemene Onderwijsbond (AOb) ziet de afname van leerlingen niet alleen als een slechte ontwikkeling. Zo zou het dalende aantal leerlingen namelijk wel een zegen kunnen zijn voor een sector waar de werkdruk hoog is, zegt vicevoorzitter Ben Hoogenboom van de AOb tegen Trouw.

Docenten zouden met kleinere klassen meer tijd kunnen besteden aan leerlingen en door minder lesuren meer tijd hebben voor de lesvoorbereiding. De AOb spreekt wel zijn hoop uit dat het ministerie door de toekomstige leerlingenafname niet automatisch minder geld aan scholen zal gaan geven omdat er minder leerlingen zijn.