Het aantal gevallen van alcoholvergiftiging bij 55-plussers neemt toe. In tien jaar tijd is het verdrievoudigd, blijkt uit een rapport van VeiligheidNL dat donderdag verschijnt.

Toch vormen zij niet de grootste groep van mensen die worden opgenomen met alcoholvergiftiging. Dat zijn de jongeren.

Van de naar schatting 5.600 mensen die vorig jaar op een afdeling spoedeisende hulp werden behandeld naar aanleiding van een alcoholvergiftiging, was ruim de helft onder de 25. Dat is iets minder dan het jaar ervoor, maar de daling is niet significant.

Naar schatting 16.300 mensen werden vorig jaar behandeld voor letsel dat met drankgebruik verband hield, bijvoorbeeld door een ongeluk of geweldpleging. Het werkelijke aantal ligt hoger, zegt VeiligheidNL, omdat de spoedeisende hulp de betrokkenheid van alcohol niet altijd noteert.

Extra aandacht

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) is voorzichtig positief dat het aantal gevallen van alcoholvergiftiging- ook onder kinderen tussen twaalf en zeventien jaar - licht is gedaald. Maar tegelijk is hij bezorgd over het stijgende aantal ongevallen dat met drank samenhangt.

Hij wil extra aandacht gaan schenken aan drankmisbruik onder ouderen, maar weet nog niet op welke manier. "We moeten zeker niet denken dat we iets bereiken met opgeheven vingertjes of belerende teksten", zegt Blokhuis. Hij wil praten met ouderenbonden over hoe dan wél.

Wat gebeurt er in je lichaam na het drinken van alcohol?
96
Wat gebeurt er in je lichaam na het drinken van alcohol?