Er moeten landelijke bevolkingsonderzoeken worden opgezet, waarbij met CT-screenings gecontroleerd wordt op longkanker. 

Longkankerspecialisten uit acht Europese landen pleiten dinsdag in het vakblad Lancet Oncology dat deze onderzoeken binnen de komende achttien maanden van start moeten gaan. 

Vroege detectie van longkanker kan de torenhoge sterfte onder longkankerpatiënten drastisch verminderen, stellen de wetenschappers.

Zo zou er geïnvesteerd moeten worden in CT-scanners, voldoende en bekwame radiologen en een plan om personen te herkennen die een hoog risico lopen op de ziekte en hen uit te nodigen voor een screening.  

Dokter Matthijs Oudkerk van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) vertelt aan De Telegraaf dat de onderzoeken in Nederland jaarlijks zo'n 2.000 tot 2.500 mensen kunnen redden. "Vroege ontdekking betekent volledige genezing voor ruim 80 procent van de patiënten, op basis van bekende overlevingsgetallen voor deze longkanker-stadia."

Meest dodelijk

Longkanker is volgens de wetenschappers de meest dodelijke vorm van kanker. Minder dan 10 procent van de mensen die de diagnose longkanker krijgt, leeft vijf jaar na de diagnose nog. Jaarlijks sterven in Nederland zo'n 11.000 mensen aan longkanker, binnen de EU gaat het om 270.000 mensen en wereldwijd veroorzaakt longkanker 1,7 miljoen sterfgevallen per jaar. Dat is bijna een vijfde van alle sterfgevallen door kanker.

De ziekte eerder opsporen kan veel schelen, zo blijkt uit de onderzoeken, onder meer door de Rijksuniversiteit Groningen. Door mensen met een verhoogd risico (bijvoorbeeld zware (ex-)rokers ouder dan 50 jaar) preventief te scannen, kan de ziekte opgespoord worden voordat er uitzaaiingen ontstaan.