Van alle landen waar de moedertaal niet het Engels is, staat Nederland bovenaan in de lijst van beste Engelssprekers. 

Dat blijkt uit de EF English Proficiency Index (EF EPI), een wereldwijd taalbeheersingonderzoek waaraan meer dan een miljoen volwassenen deelnemen, waarover The Local woensdag bericht. 

De deelnemers hebben drie verschillende versies van de EF Standard English Test gemaakt, waaruit blijkt in hoeverre zij de Engelse taal beheersen. Gemiddeld waren de deelnemers 26 jaar oud. Alleen landen waaruit vierhonderd personen de drie testen hadden voltooid, werden meegenomen in de ranglijst. Uiteindelijk zijn de resultaten van tachtig landen verwerkt in de ranglijst.  

Net als in 2016 eindigde Nederland hierbij bovenaan, met een score van 71,45. Zweden volgt met 70,40 punten en ook de rest van de top vijf bestaat uit Scandinavische landen. In de acht landen waar gemiddeld het beste Engels wordt gesproken, zijn alleen Zuid-Afrika en Singapore niet-Europese landen.

In al deze landen wordt volgens het rapport al op de basisschool Engels gegeven. Tijdens deze lessen zou vooral aandacht besteed worden aan het communiceren in het Engels en ligt er minder focus op de grammatica. Ook het feit dat er in deze landen, waaronder dus Nederland, veel Engelstalige programma's op televisie te zien zijn zou bijdragen aan de hoge score.