Nu er steeds meer hoogopgeleiden zijn in Nederland, groeit ook het aantal hoogopgeleide stellen. Van alle getrouwde of samenwonende stellen tussen 25 en 45 jaar, was vorig jaar 30 procent hoogopgeleid. Tien jaar eerder was dat nog maar 19 procent.

Er zijn nu meer paren waarvan beide partners een bachelordiploma of meer hebben, dan stellen met maar één hoogopgeleide. Dat was tien jaar geleden andersom. Het aantal stellen met één hoogopgeleide stijgt wel nog steeds.

Partners die beiden een middelbare of een lagere opleiding hebben, zijn er steeds minder. Het aantal laagopgeleide jonge stellen is zelfs gehalveerd, naar één op de twintig.

In de grote steden wonen nog altijd de meeste hoogopgeleide paren, maar de kleinere gemeenten maken op dat punt wel een inhaalslag. Vooral in Zwolle en Tilburg kwamen er meer bij.

Utrecht is de stad met de meeste hoogopgeleide stellen, het gaat om bijna twee derde van alle paren. Ook in Groningen en Amsterdam komt het vaker wel dan niet voor dat op één adres twee hoge diploma's in de la liggen.

Tien jaar geleden vormden Leiden en Nijmegen de top twee, gevolgd door Delft en Utrecht.