Er dreigt een groot tekort aan pleegouders. Het aantal pleeggezinnen in Nederland is eind 2016 blijven steken op 16.600, in 2015 waren dat er nog ongeveer 18.000.

Dat meldt de organisatie Pleegzorg Nederland, die elk jaar bij alle 29 pleegzorglocaties in Nederland de in- en uitstroom inventariseert, weet niet wat de reden is voor het groeiende tekort.

"Jaren achtereen was, mede door wervingcampagnes, het aantal nieuwkomers ongeveer even hoog als het aantal pleegouders dat ermee stopt'', vertelt Janette Reukers van Pleegzorg Nederland aan het AD.

Volgens Reukers kwamen er voordien elk jaar ongeveer 3.000 nieuwe gezinnen bij, maar bleef dat getal vorig jaar ineens steken. "Het aantal pleegkinderen dat we jaarlijks onderbrengen ligt rond de 22.000. Dus je snapt dat de druk op de pleegouders die we hebben, omhoog gaat", aldus de woordvoerder.

Bedenktijd

Om erachter proberen te komen waarom er zoveel pleegouders het 'wegblijven' deed de organisatie een klein onderzoek onder bezoekers van informatieavonden.

"Daar bleek wel uit dat mensen echt veel bedenktijd nodig hebben, lang aarzelen. Het heeft natuurlijk ook nogal wat impact op je leven. Of mensen in voorgaande jaren sneller de knoop doorhakten, weten we niet, want we hebben geen vergelijkingsmateriaal", aldus Reukers tegen de krant.

Volgens Pleegzorg Nederland wordt er nu gekeken naar andere oplossingen voor het tekort. Zo zou met name voor oudere kinderen van zestien, zeventien jaar gekeken worden naar alternatieven zoals begeleid wonen op kamers.