Steeds meer dokters krijgen te maken met patiënten die een geluidsopname van het consult willen maken, omdat ze bang zijn dat ze niet alle informatie kunnen onthouden. 

Niet alle artsen weten hoe ze ermee moeten omgaan. Daarom komt de artsenfederatie KNMG met een handleiding, waarin de haken en ogen aan het opnemen van gesprekken staan opgesomd.

Zo hoeven patiënten geen toestemming te vragen aan de dokter om het gesprek op te nemen, maar omgekeerd wel. De patiënt mag de opname niet openbaar maken, tenzij de dokter daarmee instemt. Voor het filmen van een consult zijn de regels strenger dan voor het maken van geluidsopnamen.

KNMG, die ruim 59.000 artsen en studenten geneeskunde vertegenwoordigt, raadt artsen aan in hun wachtkamer een mededeling op te hangen dat patiënten het gesprek met de dokter mogen opnemen, maar dat het wel wordt gewaardeerd als ze dat van tevoren zeggen. Ook moet daarin staan dat de opname alleen voor eigen gebruik is en niet bijvoorbeeld op sociale media mag worden gezet.

Patiëntenfederatie

Patiëntenfederatie Nederland is blij met de nieuwe richtlijn. "Het kan goed zijn als dokter en patiënt samen besluiten om het gesprek op te nemen. Zeker als het gaat om moeilijke informatie of als je slecht nieuws verwacht te krijgen. Dan kan het helpen als je het gesprek later thuis nog eens in alle rust kunt beluisteren'', aldus de organisatie. De vereniging vindt wel dat het gesprek in goed overleg moet worden opgenomen.