Baldadigheid en schoolverzuim zijn na vermogensmisdrijf de voornaamste reden dat jongeren met bureau Halt in contact komen. Het aantal jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar dat in aanraking is gekomen met Halt is sinds vorig jaar afgenomen.

Vermogensmisdrijf is zowel bij jongens als meisjes de voornaamste reden voor contact met bureau Halt, concludeert het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) dinsdag. Jongens komen daarbij vaker in aanraking met Halt: bijna drie jongens op één meisje.

De Halt-straf is een maatregel die ervoor zorgt dat jongeren na het plegen van lichte criminaliteit niet direct met justitie in aamerking komen, maar wel geconfronteerd worden met de gevolgen van hun daden. In 2016 werden 15.600 jongeren naar bureau Halt gestuurd.

27 procent van de jongeren die in contact komen met bureau Halt, gaan daarheen vanwege een vermogensmisdrijf: het verwisselen van prijskaartjes, (winkel-)diefstal of verduistering. Zowel bij jongens als bij meisjes is het de voornaamste reden voor contact met Halt.

Schoolverzuim is bij meisjes daarna de voornaamste reden voor een Halt-straf, bij jongens is dat baldadigheid: bijvoorbeeld het schoppen tegen een prullenbak of het gooien van sneeuwballen tegen rijdende auto's.

Uit de cijfers van CBS blijkt niet hoe effectief de maatregelen van Halt zijn; uit de cijfers wordt niet duidelijk of jongeren na hun eerste keer in aanraking met Halt er nogmaals heen moeten.