Bij 44 procent van het aantal vechtscheidingen zijn kinderen betrokken. In totaal zijn er jaarlijks vijfhonderd vechtscheidingen, blijkt uit onderzoek van de landelijke organisatie voor mediation.

Van alle vechtscheidingzaken waarbij de rechter nog een mediator wil aanstellen zijn in 80,9 procent kinderen betrokken.

Jaarlijks vinden er gemiddeld 33.000 echtscheidingen plaats, kwam eerder naar voren uit gepubliceerde cijfers van het CBS. Bij 56 procent daarvan zijn kinderen betrokken, blijkt uit het onderzoek van Gecertificeerdemediators.nl. Zij bekeken hiervoor data van het CBS en van gerechtelijke uitspraken tussen 2007 en 15 september 2017.

Stellen met twee kinderen scheiden het vaakst, deze situatie omvat 46 procent van het aantal scheidingen waarbij kinderen betrokken zijn. 38 procent hiervan bestaat uit gezinnen met één kind.

Verdubbeld

Vaker blijven de kinderen bij hun moeder wonen. Dat geldt voor 16 procent van de jongens en 14 procent van de meisjes. Jongens tot en met vijftien jaar wonen vaker bij hun vader. Dit percentage is ten opzichte van 1996 verdubbeld naar 2 procent. Er is geen stijging op te merken in het percentage meisjes dat alleen bij de vader woont. 80 procent van de meisjes en jongens woont afwisselend bij beide ouders.

Omdat er nog geen wettelijke procedure bestaat om escalatie van conflicten tussen partijen te voorkomen, wordt mediation vaak te laat ingeschakeld op aanbeveling van de rechter. Guido Bakker, de directeur van Gecertificeerdemediator.nl, roept het kabinet Rutte III daarom op om dit probleem nu op te lossen.

"Mede omdat scheidingen te vaak uit de hand lopen, vond het tweede kabinet Rutte dat er slimmer moest worden omgegaan met vechtscheidingen. Sinds 2014 wordt er gewerkt aan een mediationwet waarin partijen minder ruimte krijgen om een conflict te laten escaleren. Door politiek gedoe is deze wet echter nog steeds niet ingevoerd. Gezien de onderzoeksresultaten roepen we Rutte III op om nu echt door te pakken."