Aantal scholieren dat bijzonder onderwijs volgt niet verminderd

Meer dan zeven op de tien leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs volgen bijzonder onderwijs, een school met een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag. Dat aantal is al decennialang stabiel, blijkt uit een vergelijking van het CBS.

Wel is het aantal voortgezet onderwijs-leerlingen dat bijzonder onderwijs volgt gedaald sinds de jaren negentig.

Ook zijn er minder scholieren die een katholieke basisschool bezoeken, maar juist meer die onderwijs volgen aan een basisschool met een niet-katholieke of protestants-christelijke achtergrond. Hieronder vallen onder meer islamitische en vrije scholen.

In het voortgezet onderwijs is er wel een daling te merken in het aantal leerlingen dat bijzonder onderwijs volgt. Begin jaren negentig ging bijna 80 procent van de leerlingen naar zo'n school, dat is nu iets meer dan 70 procent.

In 2017 is het precies honderd jaar geleden dat werd vastgelegd dat het bijzonder onderwijs financieel werd gelijkgesteld met het openbaar onderwijs. De Liberalen vonden dat de overheid alleen openbare scholen moest steunen, terwijl religieuze partijen bijzonder onderwijs wel gefinancierd wilden zien.

Lees meer over:
Tip de redactie