Veel leraren en leidinggevenden in het protestants-christelijk onderwijs ervaren het als een probleem dat heel wat leerlingen en collega’s de relevantie van de Bijbel niet inzien. 

Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de vereniging voor christelijk onderwijs Verus.

"Zoals veel leraren worstelen met de desinteresse van hun leerlingen, staan schoolleiders voor de vraag hoe zij bij een deel van hun leraren de waarde van de Bijbel voor het onderwijs voor het voetlicht kunnen brengen. Leraren geven ook aan dat ze kennis en vaardigheden missen, met name om het gesprek met leerlingen te voeren en hen in staat te stellen zelf betekenis in de Bijbel te ontdekken", aldus de organisatie.

Verus onderstreept dat de Bijbel niet alleen een geloofsboek is. "Het is ook een cultuurboek dat helpt om de cultuur te verstaan en een wijsheids- of levensboek waaraan wij onze ervaringen kunnen spiegelen en waardoor wij ons kunnen laten inspireren als zinzoekend wezen."

De onderzoekers ondervroegen leraren en leidinggevenden van zes protestants-christelijke basisscholen en zes middelbare scholen. Volgens de organisatie zijn de resultaten van het onderzoek representatief voor de sector.