Mensen met een hoge opleiding, ook ouderen, sporten aanzienlijk meer dan laagopgeleide mensen. Van de eerste groep gaat 68 procent wekelijks sporten; van de tweede 35 procent.

Dat zegt het Mulier Instituut in Utrecht, dat onderzoek doet naar sportzaken.

Het becijferde de sportieve inspanningen over de periode 2011-2015. Hoger opgeleide niet-westerse migranten sporten iets minder, maar toch doet van deze groep ook nog 57 procent wekelijks aan sport.

Het Mulier Instituut denkt dat hoger opgeleiden meer weten van gezondheid en veelal meer sportmogelijkheden hebben in hun omgeving.

Bij de vorige meting, over de periode 2001-2005, sportte 63 procent van de hoger opgeleiden. Deze groep is de enige die actiever is geworden. Bij lager opgeleiden bleef het percentage gelijk en bij middelbaar opgeleiden bleef het met 52 procent ook ongeveer hetzelfde.