De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacytoezichthouder, roept scholen op zorgvuldig om te gaan met beeldmateriaal van leerlingen.

Foto's en video's van leerlingen vallen onder persoonsgegevens in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het publiceren van beeldmateriaal op een internetpagina of social media is daarmee een vorm van het verwerken van persoonsgegevens.

"Kinderen vormen een kwetsbare groep", zegt voorzitter Wilbert Tomesen. "In deze tijd is het extra belangrijk dat er zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan."

Niet altijd bekend

De AP zegt regelmatig vragen te krijgen van scholen die foto's van leerlingen online zetten. De regels die daarover in de Wbp staan, zijn niet altijd bekend.

Zo is niet bij alle scholen duidelijk dat toestemming moet worden gevraagd voor het gebruik van foto's of video's en dat gepubliceerd materiaal goed moeten worden beveiligd. Die toestemming is nodig bij elke leerling die herkenbaar in beeld is.

Als zij jonger zijn dan 16 jaar, is er 'ondubbelzinnige' toestemming nodig van de ouders of voogd. Scholen mogen dus niet uitgaan van het principe 'wie zwijgt, stemt toe'.