In 2016 zijn er 15.700 geregistreerde partnerschappen afgesloten. Dat is bijna een kwart meer dan in het jaar daarvoor.

Dat blijkt uit cijfers over huwelijken en partnerschappen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een partnerschap is juridisch vrijwel gelijk aan het huwelijk. Sinds 2014 wordt ook automatisch het vaderschap toegekend aan de mannelijke helft van het koppel, indien een stel met kind(eren) een partnerschap registreert.

In 2016 gingen er iets minder dan 81.000 paren een officiële verbintenis aan. 19 procent daarvan koos voor het geregistreerd partnerschap. Dat is een stijging van 10 procent vergeleken met tien jaar daarvoor. Het partnerschap is ook populair bij niet-heterostellen: 30 procent van het aantal verbintenissen (zowel partnerschap als huwelijk) bestond uit een partnerschap.

Doorgaans wordt een partnerschap vaker gekozen door een stel zonder migratieachtergrond. Ook in de grote steden wordt vaker voor deze vorm van verbintenis gekozen.

Trouwen

Er trouwden ook iets meer paren in 2016: 65.200, 1 procent meer dan in 2015. Ondanks deze lichte toename wordt er over de langere termijn gezien minder getrouwd.

Ongeveer 2 procent van de huwelijken werd gesloten door een homoseksueel koppel.