Wie naar een verpleeghuis moet, kan bij 19 procent van die instellingen binnen de landelijke norm van zes weken terecht. Dat schat de Consumentenbond.

Bij bijna de helft, 47 procent, van de verpleeghuizen duurt het zeker langer "waarbij een half jaar geen uitzondering is''. De overige verpleeghuizen kunnen zelf geen goede inschatting maken van de wachttijd.

De Consumentenbond belde 101 verpleeghuizen met de vraag hoelang de wachttijd is voor iemand met vergevorderde dementie. "Behalve dat de wachtlijsten vaak lang zijn, blijkt uit het onderzoek ook dat verpleeghuizen die geen plek hebben binnen zes weken, verzuimen door te verwijzen naar een zorgkantoor. Bovendien geven ze niet of nauwelijks informatie over alternatieve vormen van zorg'', meldt de bond.

Verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn zegt dat de informatie aan cliënten voor wie nog geen plaats is en aan hun dierbaren beter moet. "We houden landelijk goed in de gaten hoe lang mensen moeten wachten, via maandelijkse rapportages van het Zorginstituut." 

Verbeteren

Volgens Van Rijn "vindt het overgrote deel van de cliënten een passende plek binnen de tijd die daarvoor staat. Het is de taak van de zorgkantoren om dat goed te regelen en mensen ondertussen goed op de hoogte te houden. We hebben in de afgelopen periode geconstateerd dat dit beter kan en moet. De Nederlandse Zorgautoriteit zit hier bovenop en verlangt van de zorgkantoren dat zij dit snel verbeteren.''

Het wachten heeft ook financiële consequenties, zegt de bond verder. "Consumenten die op de wachtlijst belanden, krijgen overbruggingshulp vergoed uit de Wet langdurige zorg. Deze wet eist wel een eigen bijdrage, die kan oplopen tot honderden euro’s per maand.''