Het is een internationaal team van wetenschappers aan de Universiteit van Portland gelukt om zieke genomen in een levensvatbaar menselijk embryo beter te maken. Het desbetreffende genoom kan mogelijk hartfalen tot gevolg hebben.

Voor het onderzoek, dat is gepubliceerd in Nature, gebruikten de onderzoekers een techniek waarbij het mogelijk is om heel gericht en relatief eenvoudig aanpassingen in een genoom te doen. Een genoom omvat al het dna van een organisme. Voor het onderzoek werden 58 niet voor implantatie bestemde embryo's behandeld.

Het onderzoek richtte zich daarbij specifiek op een genoom waarbij mutaties kunnen leiden tot hartspierziekte, een van de voornaamste oorzaken bij de plotselinge dood van jonge atleten.

Risico's

Al langer wordt er geëxperimenteerd met het aanpassen van genomen om mutaties en mogelijke ziekten te verhelpen. Er kleven echter vaak praktische en ethische bezwaren aan zulk onderzoek. Zo bestaat het risico op ongewenste genetische mutaties.

Het onderzoeksteam uit Portland heeft om die reden stappen ondernomen om hun techniek veiliger te maken. Bij geen van de 58 gevallen is sprake geweest van een ongewenste mutatie.

Daarin is het onderzoek een significante stap vooruit. Uiteindelijk is het doel de techniek verder te ontwikkelen zodat hij toegepast kan worden op embryo's die wel bestemd zijn voor implantatie.