Een medicijn dat normaliter wordt ingezet bij maagzweren kan het aantal jaarlijkse aderlatingen voor patiënten die lijden aan ijzerstapelingsziekte aanzienlijk verlagen.

Dat schrijven onderzoekers van Maastricht UMC+ in het vaktijdschrift Gastroenterology.

Wetenschappers van het Maastricht UMC+ onderzochten de effectiviteit van een medicijn dat normaliter gebruikt wordt voor de behandeling van zure oprispingen en maagzweren. Zij volgde een jaar lang dertig patiënten die lijden aan ijzerstapelingsziekte, een erfelijke aandoening waarbij patiënten te veel ijzer opnemen in het lichaam.

De helft van de groep kreeg het medicijn toegediend, de andere helft een placebo. Het medicijn bleek er voor te zorgen dat patiënten gemiddeld nog maar één keer per jaar een aderlating moesten ondergaan, tegenover vijf keer per jaar.

IJzerstapelingsziekte kan mogelijk ernstige schade toebrengen aan diverse organen waaronder lever en hart. Om het ijzergehalte in het lichaam te verlagen is aderlating de meest gangbare therapie, waarbij patiënten meerdere keren per jaar ongeveer een halve liter bloed moeten afstaan.

"Vanwege ongemak en bijwerkingen zoals moeheid en flauwvallen is het wenselijk het aantal aderlatingen tot een minimum te beperken", zegt hoofdonderzoeker Ger Koek. "Het medicijn biedt in potentie een betere kwaliteit van leven en opent de weg naar een mogelijk nieuwe therapiestandaard."