Op de afdeling thuisbeademing van het UMC Utrecht heerst een "negatieve organisatiecultuur'', waarbij er niet goed wordt samengewerkt. Ook heeft een aantal medewerkers een melding gedaan over de patiëntveiligheid, meldt het universitair ziekenhuis dinsdag op basis van een extern onderzoek.

Om orde op zaken te stellen wordt het Centrum voor Thuisbeademing ondergebracht bij de afdeling longziekten van het UMC Utrecht. Met enkele medewerkers worden gesprekken gevoerd "over hun toekomst in de organisatie."

De problemen kwamen vorig jaar aan het licht. Dat gebeurde nadat medewerkers van de afdeling aan de bel hadden getrokken over de patiëntveiligheid en de cultuur van leidinggeven binnen de afdeling. Dat leidde ertoe dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) werd ingeschakeld.

Volgens het ziekenhuis heeft de maatregel geen gevolgen voor patiënten van het Centrum voor Thuisbeademing. De afdeling ondersteunt en informeert patiënten die afhankelijk zijn van beademing.

Problemen

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht kwam vorig jaar april al onder verscherpt toezicht te staan, naar aanleiding van een aantal ernstige medische missers op de afdelingen keel-, neus- en oorheelkunde (KNO) en hoofd-hals chirurgische oncologie (HHCO). De problemen werden aan het licht gebracht door onderzoeksprogramma Zembla. Het verscherpt toezicht werd na een half jaar opgeheven.

De afdeling keel-, neus- en oorheelkunde zou twee dodelijke incidenten tijdens operaties hebben verzwegen. Ook was er sprake zijn van een angstcultuur. Kort erna kwam naar buiten dat een andere afdeling een tumor bij een patiënt over het hoofd had gezien. De vrouw werd daardoor ongeneeslijk ziek.