Senioren die hulp bieden aan een naaste die aan Alzheimer lijdt, zien hun bloeddruk dalen als zij regelmatig iets ontspannends doen.

Dat blijkt uit een onderzoek onder 126 mantelzorgers, dat onderdeel is van de UCSD Alzheimer Caregiver Study. Hierbij werd onder meer het stressniveau van de verzorgenden onderzocht. 

De verzorgers die meededen aan het onderzoek waren gemiddeld 74 jaar oud. De groep bestond uit 89 vrouwen en 37 mannen, die allemaal een echtgenoot met Alzheimer verzorgen. Zij gaven vijf jaar lang een jaarlijks interview, waarin ze vertelden hoe vaak ze ontspannende hobby's ondernamen, zoals televisie kijken, muziek luisteren en lezen. Ook moesten ze aangeven hoe plezierig ze dit vonden.

Dit werd vergeleken met hun bloeddruk, die ook regelmatig werd opgenomen. Verzorgers die vaker iets leuks deden, hadden gemiddeld een lagere bloeddruk. Daarnaast werd er een significant verschil aangetroffen in de hoogte van de onderdruk (de druk op de slagaders wanneer het hart zich in ontspannen toestand bevindt). Dit is niet het geval bij de bovendruk.

De deelnemers werd ook gevraagd of zij aan sport deden. Zoals verwacht hebben de mensen die regelmatig sporten een lagere bloeddruk, maar ook andere vrijetijdsactiviteiten zorgen voor een daling.

Na de zorg

Los hiervan werd ook de gezondheid van de onderzoekdeelnemers bekeken gedurende de tijd dat zij hun echtgenoot verzorgden, en ook daarna – bijvoorbeeld als hun echtgenoot overleed of in een verzorgingstehuis werd geplaatst. Ook dit zorgde voor een daling van de bloeddruk. Een soortgelijk, eerder uitgevoerd onderzoek wees hetzelfde uit. Dit geeft aan dat mantelzorg voor een naaste een zeer stressvolle bezigheid is, benadrukken de onderzoekers. 

Zij hebben door hun verhoogde bloeddruk meer risico op een hartziekte en ook een verhoogde kans op vroegtijdig overlijden. Uit deze nieuwe resultaten blijkt dus dat het goed is voor de gezondheid door regelmatig te ontspannen.

"We begrijpen dat mantelzorgers het lastig vinden om leuke dingen te doen, omdat ze veel tijd kwijt zijn aan de verzorging van hun naaste", zegt onderzoeker Brent T. Mausbach. "We sporen hen daarom aan om activiteiten te vinden waar ze toch tijd vrij voor kunnen maken."