Vaders die een peutermeisje hebben, zouden meer aandacht aan hun kind besteden dan mannen die vader zijn van een zoontje.

Dat concluderen onderzoekers van de Emory-universiteit en de universiteit van Arizona, hun bevindingen zijn gepubliceerd in American Psychological Association

Voor het onderzoek bekeken wetenschappers de data van 52 vaders van peuters, die werd verzameld aan de hand van een kleine computer die de mannen aan hun broekriem droegen. Tijdens een week- en weekenddag ging het apparaat op willekeurige momenten gedurende vijftig seconden aan en maakte het een geluidsopname. Op deze manier werden de interacties van de vaders met hun dochter of zoon opgenomen.

Tussen de interacties van vaders met dochters en vaders met zonen werden diverse verschillen aangetroffen. Er werd met dochters vaker over emoties gesproken en ook zongen de vaders vaker een liedje voor hen. Met zonen werd er vaker fysiek gespeeld (zoals dansen en stoeien). Uit eerder onderzoek bleek dat deze activiteiten ervoor kunnen zorgen dat kinderen beter leren omgaan met emoties.

Ook gebruikten deze vaders vaker woorden die met succes te maken hadden, zoals "trots" en "winnen". Vaders met dochters gebruikten tijdens hun wisselwerkingen meer woorden die refereerden aan lichaamsdelen en hanteerden een meer analytische taal (woorden met een numerieke of plaatsbepalende betekenis).

Huilen

Tevens reageerden de vaders van dochters vaker op het gehuil van hun kind dan mannen met een zoontje. "We moeten ons bewust zijn van het feit dat het geslacht van een kind van invloed kan zijn op hoe zij behandeld worden, ook al is dit onopzettelijk", zegt hoofdonderzoeker Jennifer Mascaro. "Het is belangrijk om te erkennen dat vaders waarschijnlijk minder aandacht besteden aan de emotionele behoeften van hun zoon. Als zij dat wel doen, zou dit kunnen zorgen voor een grote ontwikkeling van empathie bij jongens."

Daarnaast werd er van alle onderzoekdeelnemers een MRI-scan van hun hersenen gemaakt terwijl zij foto's te zien kregen van hun eigen kind dat een vrolijke, verdrietige of neutrale gezichtsexpressie toont. Daaruit bleek dat de vaders sterker reageerden op de vrolijke uitdrukkingen van hun dochter dan vaders van zonen. Het brein van mannen met een zoon reageerde juist sterker op de foto's van hun zoon met een neutrale uitdrukking. Er werden geen significante verschillen aangetroffen wat betreft de foto's van kinderen met een verdrietige expressie.