De leraar basisonderwijs heeft beduidend minder aanzien dan de collega’s in het voortgezet onderwijs. Ook krijgen startende docenten op de middelbare school zo'n tien procent meer loon dan andere hbo-afgestudeerden.

Sinds 2008 is het loon van pas afgestudeerde basisschooldocenten onder dat van andere hbo'ers komen te liggen, blijkt uit onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) en Ecorys, dat is gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Wat precies de reden is voor de daling van het aanzien, is niet bekend. Er zijn wel ideeën over, zoals de dalende beloning, de feminisering en vergrijzing van de sector. Ook de minder exclusieve positie van de leraren als hoogopgeleid beroep speelt daarbij mogelijk een rol. 

Het aanzien van docenten is vooral de laatste tien jaar gedaald. Het imago van de docent lichamelijke opvoeding is het laagst, gevolgd door de leraar basisonderwijs. Op de beroepenladder staat de docent lichamelijk opvoeding op plaats 86 en de leraar basisonderwijs op plaats 69 van de lijst van 138 beroepen.

Aanzien

Het aanzien van de basisschoolleerkracht is vergelijkbaar met dat van een secretaresse, boekhouder of verzekeringsagent. De leraar middelbaar beroepsonderwijs staat tien plaatsen hoger, op plaats 59.