Een derde van de Nederlandse volwassenen van 19 jaar of ouder zegt door gezondheidsproblemen beperkt te zijn in dagelijkse activiteiten. Daarbij geeft een derde aan één of meer langdurige aandoeningen te hebben. 

Bij 65-plussers is dit zelfs de helft, blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD's). Bijna een half miljoen mensen deden mee aan de Gezondheidsmonitor door een vragenlijst in te vullen. 

Toch ervaart drie kwart van de mensen in ons land de eigen gezondheid als goed of zeer goed. Volgens de onderzoekers hebben vooral ouderen veel gezondheidsproblemen, jongeren hebben hier aanzienlijk minder last van. Desondanks beoordeelt een ruime meerderheid (62 procent) van de 65-plussers de eigen gezondheid over het algemeen als (zeer) goed. Bij de 19- tot 65-jarigen is dit 80 procent.

Regionale verschillen

Vooral in de regio's Utrecht en Kennemerland wordt de gezondheidstoestand van de deelnemers als relatief goed ervaren. In deze twee gebieden zijn er, in vergelijking tot het landelijk gemiddelde, meer mensen die de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaren, minder mensen die langdurige aandoeningen rapporteren en minder mensen die aangeven beperkt te zijn door gezondheidsproblemen.

Daarentegen scoren de mensen in Zuid-Limburg en Rotterdam-Rijnmond juist lager dan gemiddeld.