"Als een dier al dood aankomt bij het slachthuis, kan de voedselveiligheid niet worden gegarandeerd. Het is daarom verboden om het vlees van het dier aan te bieden voor menselijke consumptie", zegt Tjitte Mastenbroek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Uit onderzoek is gebleken dat in slachthuis Debra in het Belgische Tielt, waar eind maart een inval werd gedaan door dierenwelzijnsorganisatie Animal Rights, dieren werden geslacht die al voor het slachthuis waren overleden. Volgens de regels moeten deze dieren vernietigd worden in plaats van geslacht.

Onder de Nederlandse afnemers van het vlees van de mishandelde varkens zit volgens Animal Rights een groot aantal keur- en kwaliteitsslagerijen. Volgens het ANP beschikt de dierenwelzijnsorganisatie over een lijst waarop zestig slagerijen in Nederland staan, onder wie een hofleverancier.

Joep Klaver, directeur bij Vereniging van Keurslagers, zegt dat het Belgische slachthuis geen leverancier is van de slagersketen. "Maar keurslagers hebben de vrijheid om ook elders te kopen. Als er slagers zijn die hier inkopen, zullen wij ze sommeren om hier direct mee te stoppen. Dit bedrijf besodemietert de boel langs alle kanten.''

Medicijnen

De NVWA zegt in een gesprek met NU.nl dat er in ieder slachthuis in Nederland een dierenarts aanwezig is, bij de grotere zelfs dagelijks. Zij zien erop toe dat er bijvoorbeeld geen dode dieren het slachthuis inkomen. "Een dierenarts is een van de vele controleurs van vlees voordat het in de supermarkt komt. Zo'n arts moet bijvoorbeeld checken of een dier medicijnen heeft gehad, of het formulier met informatie over het dier in orde is en of het dus geslacht kan worden."

"Een dood dier kun je niet controleren, omdat je niet weet hoe lang het al dood is, hoe het is doodgegaan en of het medicijnen heeft gehad", vertelt Mastenbroek. "Daarom is het verboden, je moet zeker weten of het veilig is om het vlees te consumeren. Met een dier dat al dood is, heb je te veel onduidelijkheden." Als de voedselveiligheid in het geding is, grijpen de dierenartsen direct in. Verontreinigd vlees mag niet voor menselijke consumptie aangeboden worden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft het toezicht op slachthuizen qua hygiëne in 2010 aangescherpt en sindsdien is volgens hen de naleving verbeterd en voldoen bedrijven vaker uit zichzelf aan de wet- en regelgeving.

Aandachtspunten

Wel ziet de inspectie nog een aantal aandachtspunten.Zo moeten de roodvleesslachthuizen meer aandacht besteden aan het voorkomen van verontreiniging van karkassen tijdens het slachtproces en aan het regelmatiger reinigen en ontsmetten van gereedschappen en messen. De NVWA gaat met de slachterijen in gesprek over hun individuele aandachtspunten.

Staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) wil, om misstanden in slachthuizen zo veel mogelijk te voorkomen, camera's in de abattoirs ophangen. De beelden kunnen worden bekeken door de toezichthouder voor de sector, de NVWA, zo stelt hij.

Wanneer een slachthuis langere tijd aantoonbaar goed presteert kan het aantal controles omlaag. Bij niet-naleving gaat het aantal controles juist omhoog.