Het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht leiden vanaf 1 maart een groot Europees onderzoek naar het ontstaan, behandelen en voorkomen van aderverkalking.

Bij het onderzoek, dat onder leiding staat van het Maastrichtse onderzoeksinstituut CARIM, zijn verschillende Europese universiteiten, universitair medische centra en bedrijven betrokken.  

Aderverkalking is een levensbedreigende aandoening die wereldwijd miljoenen mensen treft, maar waar tot nu toe nog steeds geen remedie voor is gevonden. Tijdens de ziekte, die gestimuleerd wordt door een ongezonde levensstijl, hopen vetachtige stoffen zich op in de aderen. Uiteindelijk kan aderverkalking leiden tot een gescheurde ader of verstopping van het bloedvat, in het ergste geval leidend tot de dood. Patiënten kunnen alleen geholpen worden met een dotterbehandeling of ingrijpende bypassoperatie.

Tot nu toe is er nog niet veel bekend over het mechanisme dat aderverkalking veroorzaakt. Recente studies zouden wel aan hebben getoond dat  microcalcificaties (minuscule ophopingen van kalk in de bloedvaten) waarschijnlijk een belangrijke rol spelen en aanknopingspunten kunnen bieden voor therapie.

Vitamine K

Daarnaast zou uit eerder laboratoriumonderzoek blijken dat vitamine K een gunstige invloed op aderverkalking en de algemene gezondheid van bloedvaten heeft, en de ontwikkeling van plaques tegengaat.

Dr. Leon Schurgers, die het wetenschappelijke deel van het onderzoek in Maastricht leidt: "Die kennis willen we dan ook gaan vertalen naar een toepassing in de kliniek. In combinatie met het vroegtijdig opsporen van microcalcificaties hebben we wellicht de sleutel tot het voorkomen en behandelen van aderverkalking in handen", aldus de onderzoeker.