Overheidsdiensten mogen de geestverruimende ayahuasca-drank op Schiphol in beslag blijven nemen, ook al vormt de drank een belangrijk onderdeel van de erediensten van twee kerkgenootschappen in Amsterdam en Den Haag.

Dat bepaalde de civiele rechter in Haarlem dinsdag. De Santo Daimekerken in Amsterdam en Den Haag hadden een kort geding aangespannen wegens de invoer van ayahuasca uit Brazilië, waar de religie zijn oorsprong vindt.

Het gevraagde verbod tot inbeslagneming is volgens de kortgedingrechter strijdig met de wet. De drank uit Brazilië bevat dimethylthryptamine (DMT) en die stof staat op lijst 1 van de Opiumwet. Het invoeren en bezitten is strafbaar en inbeslagname door de marechaussee is dus toegestaan.

In de genoemde kerken wordt de drank gedronken tijdens de diensten. De genootschappen willen dat ayahuasca wordt doorgelaten, mits een zending is voorzien van transportdocumenten afkomstig van de moederkerk in Brazilië.

Eerder werd een verdachte door de rechtbank ontslagen van rechtsvervolging wegens de invoer van 33 kilo ayahuasca. Het hoger beroep loopt nog.