Als de communicatiepatronen in de hersenen worden gemeten voor de hersenoperatie, kunnen artsen voorspellen welke cognitieve problemen zich na de operatie zullen voordoen.

Moeite hebben met het onthouden van een boodschappenlijstje is zo'n cognitief probleem, meldt het VUmc CCA/Hersentumorcentrum dinsdag.

Na resectie, een veelgebruikte behandeling voor hersentumoren -en beschadigingen, kunnen er problemen ontstaan die eerder nog moeilijk te voorspellen waren. In bovengenoemde studie pasten de onderzoekers nieuwe methoden toe om het hersennetwerk te onderzoeken en te gebruiken als voorspeller van eventuele achteruitgang.

De hersenactiviteit van achtentwintig patiënten met een tumor of andere beschadiging werd voorafgaand aan de operatie geregistreerd. Hieruit bleek dat de communicatiedruk in de hersenen toenam en dit duidt op achteruitgaand cognitief functioneren.

Toekomst

Deze nieuwe methode kan in de toekomst mogelijk gebruikt worden als voorspeller van cognitieve achteruitgang van patiënten die een hersenoperatie zullen ondergaan.

Dit zou kunnen betekenen dat deze voorspeller meegenomen wordt in de beslissing om wel of niet te opereren, of dat bijvoorbeeld geprobeerd wordt bepaalde delen in de hersenen te sparen bij een dergelijke operatie.