32 procent van de Nederlanders zegt goede voornemens te hebben voor 2017. Hoewel de voornemens voor 2016 niet altijd zijn geslaagd, willen ze in 2017 toch opnieuw hun leven verbeteren.

Dit blijkt uit een enquête die ingevuld werd door het NU-panel, bestaande uit 3.577 respondenten, in samenwerking met Necker van Naem. 

17 procent van de Nederlanders zegt dat de goede voornemens van vorig jaar niet zijn gehaald. 16 procent is tevredener en geeft aan de voornemens te hebben volgehouden. De kans op slagen is wat dat betreft bijna even groot als de kans dat goede voornemens ergens in het verloop van het jaar stranden. 

De overige groep heeft zichzelf bij voorbaat geen doelstellingen voor afgelopen jaar opgelegd en hoeft daarom niet te vrezen dat voornemens om te gaan sporten of minder geld uit te geven niet worden gehaald. Deze groep was afgelopen jaar even groot als nu. 

Afvallen 

Mensen met goede voornemens willen vooral afvallen. Zo blijkt uit een enquête van marktonderzoekbureau EM Onderzoek uit 2015. Overige goede voornemens zijn zuiniger met geld omgaan, meer tijd doorbrengen met familie en sport. De enquête werd gehouden onder 821 mensen vanaf 18 jaar.

Dit goede voornemen gaat waarschijnlijk nog niet in op Oudejaarsavond. Maar liefst 80 procent van het NU-panel geeft aan sowieso oliebollen te willen eten tijdens de jaarwisseling. 

Vrouwen vs Mannen

Uit het EM-onderzoek bleek ook dat vrouwen beter hun goede voornemens vol te kunnen houden. 66 procent van de vrouwen wist enkele voornemens vol te houden tot de laatste dag van het jaar, tegen iets meer dan de helft van de mannen.

Dit zou in 2014 juist andersom zijn geweest, zo komt naar voren in een onderzoek van een commissie binnen ING. De belangrijkste voornemens werden door mannen voor 29 procent volledig volgehouden tegen 20 procent van de vrouwen volledig. Voor deze enquête werden 1.059 mensen ondervraagd vanaf zestien jaar. 

Streng

Het is wel de vraag hoe streng mensen zijn als ze beoordelen of ze hun goede voornemens wel of niet hebben behaald. Bij iets minder strikte doelstellingen voor 2017, hebben de 32 procent van de Nederlanders wellicht een grotere kans om hun goede voornemens een jaar lang vol te houden.