Basisscholen gaan steeds meer over op het continurooster, waarbij kinderen een korte pauze op school hebben en vaker vrij zijn. Schoolkinderen eten hun boterhammen vaker in de klas dan thuis.

Nog maar de helft van de basisscholen hanteert traditionele schooltijden. Dit schrijft de Volkskrant op basis van een enquête van Duo Onderwijsonderzoek onder vierhonderd basisschooldirecteuren.

Het continurooster, waarbij kinderen rond 14.45 uur vrij zijn, zal voor meer rust zorgen bij leerlingen. In 2011 hield nog 77 procent van de scholen een traditioneel rooster aan. Inmiddels is dat de helft. 15 procent van de scholen is van plan over te stappen op een continurooster.

Overblijfouders

Reden hiervoor is dat de tussenschoolse opvang onder druk komt te staan. In veel gezinnen werken beide ouders en het blijkt moeilijk om overblijfouders te vinden.

Nederlandse basisscholen mogen sinds 2006 hun eigen schooltijden bepalen. Volgens de schooldirecteuren bevallen de nieuwe schooltijden de leerlingen, ouders en leerkrachten goed. De overstap zorgt overigens wel voor onrust. Ouders zouden het gevoel hebben dat scholen niet altijd door hebben wat het gevolg van het rooster is op het gezinsleven.