De lucht in Nederland was in 2015 schoner dan de jaren ervoor. Dat blijkt uit het monitoringsverslag NSL dat staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het aantal knelpunten is afgenomen.

Dit is te lezen op de website van de Rijksoverheid. Naast Amsterdam en Rotterdam waren er in 2015 nog enkele steden die bij een paar drukke straten een te hoge stikstofdioxidenuitstoot hadden. Dijksma heeft nu met de steden afgesproken deze laatste knelpunten aan te pakken door onder meer in te zetten op vervoersmiddelen die geen uitlaatgassen uitstoten.

Staatssecretaris Dijksma: "De uitstoot van het openbaar vervoer wordt aangepakt met elektrische bussen en een schonere bevoorrading van de winkels. Maar we zijn er nog niet. Want ook al wordt bijna overal de norm gehaald, alle partijen in de binnensteden moeten blijven samenwerken om de lucht daar schoner en gezonder te maken."

Verkeer

De knelpunten bevinden zich vooral in binnensteden op drukke wegen met veel verkeer. Op de Nederlandse snelwegen zijn in 2015 geen overschrijdingen geconstateerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit blijkt uit een aanvullende analyse die op verzoek van de Tweede Kamer is gedaan. Die laat zien dat ook bij de doorgevoerde snelheidsverhogingen de uitstoot binnen de wettelijke normen blijft.

In 2015 waren buiten de grote steden nog enkele knelpunten met fijn stof. Dit komt onder meer door uitstoot van veehouderijen en de industrie. In tien van de 390 gemeenten werden overschrijdingen van de norm geconstateerd, ten opzichte van 19 gemeenten in 2014. Het kabinet werkt momenteel met onder meer gemeenten aan oplossingen om deze overschrijdingen aan te pakken.