Nederland telt ongeveer 2 miljoen mensen die middels mantelzorg in elk geval gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor de zorg van familieleden en bekenden. Gemiddeld besteden zij zo'n elf uur per week aan de zorg.

Een op de zeven mantelzorgers zegt zwaarbelast te zijn. Zij zijn wekelijks gemiddeld 28 uur kwijt aan de zorg voor familieleden of bekenden, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zo'n 15 procent van de Nederlanders van zestien jaar en ouder verleende vorig jaar mantelzorg. Het overgrote deel van de mantelzorgers (86 procent) zorgt voor een familielid.

Vooral Nederlanders van boven de veertig jaar ontfermen zich relatief vaak over familieleden en bekenden die zorg nodig hebben. ''Gemiddeld geeft bijna een vijfde deel van de Nederlanders in deze leeftijdscategorie aan te zorgen voor iemand uit zijn of haar omgeving'', aldus het CBS.