Er is een link gevonden tussen infecties en overgewicht bij kinderen. Eerdere studies beargumenteerden dat het gebruik van antibiotica op jonge leeftijd kan leiden tot overgewicht bij kinderen op latere leeftijd. 

Dit blijkt uit onderzoek gepubliceerd in The Lancet Diabetes & Endocrinology. De onderzoekers hadden toegang tot een database met informatie van 260.556 kinderen geboren tussen januari 1997 en maart 2013. Hierbij werd antibioticagebruik, de diagnose en lengte en gewicht van de geboorte tot achttien jaar genoemd. 

De onderzoekers vergeleken kinderen die geen infecties hadden en geen antibiotica gebruikten in het eerste jaar van hun leven met hen die onbehandelde infecties hadden gehad. Daaruit bleek dat wanneer een kind met een onbehandelde infectie 15 procent meer risico op obesitas had. Wanneer een kind drie onbehandelde infecties had, liep dit risico zelfs op tot 40 procent.

Er was geen verschil te zien in het risico op obesitas tussen kinderen die behandeld waren met antibiotica en kinderen die onbehandelde infecties hadden. Dit spreekt dus tegen dat antibiotica de kans op overgewicht vergroot en beaurgumenteert dat juist infecties hierbij een rol spelen. 

Maar antibiotica moet niet vermeden worden stellen de onderzoekers, ook al is de ouder bang voor overgewicht.