Ondanks succesvolle prestatieafspraken tussen de overheid en universiteiten wil de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) andere voorwaarden bij het maken van nieuwe afspraken. 

Volgens de koepelorganisatie werden de vorige afspraken, in 2012, gemaakt onder hoge tijdsdruk. Mede daardoor zou het moeilijk zijn geweest een breed draagvlak te krijgen bij de universiteiten.

''Universiteiten hebben zich de afgelopen jaren met succes ingezet voor de verbetering van onderwijskwaliteit en studiesucces. In de eerste plaats omdat instellingen zelf de ambitie hadden om dit te verbeteren'', aldus VSNU-voorzitter Karl Dittrich maandag.

Hij noemt het sowieso een hele prestatie dat de prestatieafspraken met de overheid zijn gehaald.

Afspraken

Universiteiten zijn ze volgens Dittrich 'over de volle breedte' nagekomen. De uitval van studenten is verminderd, het studiesucces toegenomen en veel meer docenten hebben een onderwijskwalificatie (BKO) gehaald. Ook volgen steeds meer studenten een zogenoemd excellentietraject, memoreert de voorzitter.

Prestatieafspraken moeten volgens de VSNU ook op een andere manier worden vastgelegd omdat de overheid op onderdelen in gebreke is gebleven bij het nakomen ervan.

''Wij hebben veel van dit proces geleerd. Toekomstige afspraken zullen vooral binnen de universiteiten gemaakt moeten worden in samenspraak met docenten, studenten en de medezeggenschap'', aldus Dittrich.