De Rotterdamse CDA-wethouder Hugo de Jonge (jeugd, onderwijs en zorg) wil een discussie op gang brengen over (tijdelijke) verplichte anticonceptie voor vrouwen die niet in staat zijn tot verantwoord ouderschap.

Het gaat om vrouwen die bijvoorbeeld verslaafd zijn, in de prostitutie werken of psychische problemen hebben. In Rotterdam zouden volgens zijn woordvoerder tien à twintig ouders voor verplichte anticonceptie in aanmerking komen.

Verplichte geboortebeperking is nu niet mogelijk. De Jonge wil erop aansturen dat die wettelijke mogelijkheid er wel komt. Een rechter zou dan moeten beslissen of vrouwen tijdelijke anticonceptie moeten gebruiken.

"Sommige vrouwen blijven zwanger worden en gaan net zolang door tot ze een kind mogen houden", zegt De Jonge tegen de Volkskrant. "Dat is frustrerend voor hulpverleners. Niemand kan er iets tegen doen."

In de Maasstad begint deze maand een preventieprogramma, waarbij rond de 160 'kwetsbare' vrouwen vrijwillig anticonceptie gaan gebruiken en intensief worden begeleid. Dat worden er op termijn rond de vierhonderd.

Het programma is opgezet naar voorbeeld uit Tilburg, waar sinds 2014 kwetsbare ouders worden begeleid bij het voorkomen van zwangerschappen.

Niet veilig

Het idee van verplichte anticonceptie voor ouders die niet in staat zijn een kind op te voeden is niet nieuw. Vorig jaar kaartte Leefbaar Rotterdam de kwestie al aan en ook in 2012 gingen er onder deskundigen stemmen op voor zo'n maatregel.

Ieder jaar worden er honderden Nederlandse kinderen direct na de geboorte uit huis geplaatst omdat het voor hen niet veilig is in huis.