Vrije artsenkeuze geeft doorslag bij keuze zorgverzekering

Bij de keuze voor een basiszorgverzekering weegt de vrije artsenkeuze het zwaarst mee bij de beslissing.

Op de tweede plaats volgt de premie. De service van de verzekeraar en de kwaliteit van de ingekochte zorg spelen minder grote rollen, blijkt uit het promotieonderzoek van Domino Determann naar klantvoorkeuren bij zorgverzekeringen.

Het onderzoek is verricht onder een representatieve steekproef van ruim 500 Nederlandse volwassenen. Zij hebben een online vragenlijst ingevuld tijdens de tweemaandelijkse periode waarin van zorgverzekering gewisseld kon worden voor het jaar 2015.

Voornamelijk respondenten in de leeftijd 45 en ouder vinden vrije artsenkeuze belangrijk. Dat geldt ook voor respondenten met één of meer chronische aandoeningen en respondenten met een bruto inkomen van 3000 euro of meer per maand.

Maandelijkse premie

Ook jongere, gezondere en minder welvarende respondenten vinden vrije artsenkeuze belangrijk, maar zij laten de maandelijkse premie zwaarder meetellen in hun beslissing.

De helft van de ondervraagden kiest niet voor een polis met een beperkte keuzevrijheid, waarbij de verzekeraar afspraken heeft gemaakt met bepaalde zorgverleners. Met deze polis krijgt men zorg van een beperkt aantal aanbieders volledig vergoed.

Tip de redactie