De pestprotocollen die op veel scholen zijn ingevoerd werpen nog onvoldoende vruchten af, zo vindt Kinderombudsman Margrite Kalverboer. Volgens haar is meer actie noodzakelijk. ''Pesten is nog steeds een groot probleem.''

Scholen zijn niet verplicht om een speciaal pestprotocol te hebben, maar hebben wel de verplichting pesten aan te pakken en te zorgen voor de sociale veiligheid op school.

''Formeel is alles goed geregeld'', zegt Kalverboer in gesprek met Algemeen Dagblad . ''Maar wanneer ik met kinderen praat, hoor ik dat er nog steeds veel wordt getreiterd. Juffen en meesters kijken weg of de pesters gaan naar een andere school. We moeten een laag dieper gaan en kijken wat wel werkt. Hoe consequent worden de regels toegepast en hoe worden de pesters aangepakt?''

De Kinderombudsman heeft als taak te controleren dat de kinderrechten worden nageleefd en adviseert de regering en organisaties hierover.