Het gebruik van antibiotica in ziekenhuizen is in 2014 met 4 tot 5 procent gestegen vergeleken met het jaar ervoor. Huisartsen schreven de middelen in 2015 ongeveer 1 procent vaker voor om bacteriën te bestrijden, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) noemt die toename zorgelijk.

Volgens het RIVM zijn bepaalde bacteriën die resistent zijn voor antibiotica, zoals de gevaarlijke Klebsiellabacterie, vorig jaar iets vaker aangetroffen. Deze darmbacterie is ongevaarlijk voor gezonde mensen. Maar als iemand een infectie oploopt, zijn de mogelijkheden om die te bestrijden met antibiotica zeer beperkt.

''Om de ontwikkeling van resistentie tegen te gaan, moet het antibioticagebruik beter op de individuele patiënt en de infectie worden afgestemd. Daarnaast is het van belang dat zorgverleners zorgvuldig de hygiëne- en infectiepreventiemaatregelen naleven om te voorkomen dat resistente bacteriën zich verspreiden'', stelt het RIVM.

Dieren

Het RIVM meldt ook dat het gebruik van antibiotica voor dieren, na jaren van forse daling, in 2015 zo goed als stabiel is gebleven.

Tegelijkertijd blijken resistente bacteriën bij dieren minder vaak voor te komen. Het preventief gebruiken van antibiotica in de veeteelt kan gevaarlijk zijn voor mensen. Door veelvuldig middelen te gebruiken tegen ziekteverwekkers kunnen die resistent worden, waardoor het moeilijker wordt om mensen bij een besmetting te behandelen met antibiotica.