Van Nederlanders tussen de twintig en dertig jaar oud rookt ruim 38 procent. Daarmee ligt het percentage rokers het hoogst in deze leeftijdscategorie.

Meer dan 60 procent van de rokers uit die leeftijdsgroep zei dagelijks te roken. Dat blijkt uit de Leefstijlmonitor van CBS, RIVM en Trimbos-instituut.

Een kwart van de Nederlanders van twaalf jaar en ouder gaf in 2015 aan weleens te roken. Driekwart van hen stak dagelijks een sigaret, sigaar of pijp op.

In de leeftijdsgroepen boven de dertig was het percentage rokers kleiner, maar 75 tot 85 procent rookte dagelijks. Van alle rokers gaven jongeren tussen de zestien en twintig jaar het minst vaak op dagelijks te roken.

Van de rokers was 15 procent vorig jaar een zware roker; hij of zij rookte twintig of meer sigaretten per dag. In de leeftijdsgroep van 50 tot 55 jaar was het hoogste percentage zware rokers te vinden.

Roken naar leeftijd

Bron: CBS© NU.nl/Jerry Vermanen