Het water dat door rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt geloosd, is steeds minder vervuild. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Vergeleken met 1990 zitten er nu minder fosfor, stikstof of zware metalen in het restwater.

Het meeste rioolwater van huishoudens kwam tot 1970 ongezuiverd in het oppervlaktewater terecht, met een slechte waterkwaliteit tot gevolg. De rioolwaterzuiveringsinstallaties hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de vermindering van watervervuiling. Ook de sanering van industriële lozingen droegen bij aan de betere zuivering van water.

Tot de vervuilende stoffen behoren onder meer fosfor- en stikstofverbindingen en zware metalen. Van deze stoffen is de daling het grootst bij koper, daarvan bevat het restwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties nu bijna 80 procent minder dan in 1990. Verder bevat het 65 procent minder stikstof- en fosforverbindingen, en de helft minder zink.

Oppervlaktewater

Naast het gezuiverde rioolwater dragen ook andere bronnen bij aan de totale vervuiling van het oppervlaktewater, zoals uit- en afspoeling van landbouw- en natuurbodems, afzetting vanuit de lucht (atmosferische depositie), directe lozingen door industriële- en landbouwbedrijven en lozingen vanuit nooduitlaten of overstorten van het rioolstelsel in geval van hevige neerslag.

In Nederland staan 337 rioolwaterzuiveringsinstallaties, die ruim 1,8 miljard kubieke meter rioolwater per jaar zuiver. Per dag is dat de inhoud van bijna 2000 olympische zwembaden.