Meer dan de helft van de Nederlanders boven de 55 jaar verwacht de komende twee jaar vaker aankopen online te gaan doen. Vooral de aanschaf van elektronica en reizen worden steeds vaker digitaal aangeschaft.

Gfk deed in opdracht van Webloyalty onderzoek naar het koopgedrag van 55-plussers onder achthonderd respondenten en vergeleek die met de antwoorden van tweehonderd respondenten onder de 55.

Wanneer 55-plussers online winkelen doet 34 procent dat via de laptop. De mobiele telefoon wordt hiervoor het minst gebruikt, slechts één op de vier ondervraagden doet op deze manier zijn aankopen.

Binnen deze leeftijdsgroep worden dagelijkse boodschappen vrijwel nooit online gekocht. 96 procent houdt hierbij de voorkeur voor fysiek winkelen.

Hindernis

De voornaamste reden om voor ondervraagden niet online te winkelen, is omdat men het product niet kan voelen of zien, gevolgd door onderzekerheid over de betrouwbaarheid van een webwinkel (39 procent). Ruim zes op de tien respondenten winkelt daarom liever niet online.

Veel waarde wordt gehecht aan betaalgemak. Bijna driekwart van de respondenten geeft aan websites te vermijden waar het betaalproces niet eenvoudig is.

Het onderzoek werd uitgevoerd omdat 55-plussers vaak niet worden erkend als relevante doelgroep voor retailers, terwijl binnen deze groep steeds meer behoefte lijkt te zijn aan online winkelen.