Het aantal 'escape rooms' in Nederland neemt snel toe. In 2013 openden de eerste vestigingen, waarna het fenomeen uitbreidde tot 133 locaties aan het einde van 2015.

"De verwachting is dat het aanbod zal toenemen tot circa vierhonderd locaties in 2020", zegt horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners, dat onderzoek deed naar escape rooms. Men spreekt van een opvallend snel stijgende trend.

In escape rooms moet een groep deelnemers uit een kamer ontsnappen door raadsels en puzzels op te lossen en hierbij slim samen te werken. Hoe sneller zij dit doen, hoe beter de prestatie. Voor werkgevers worden escape rooms gekozen voor teambuilding.

Escape rooms in Nederland

Moordscène

Het fenomeen heeft zijn oorsprong in Zuidoost-Azië. Nederland was volgens Van Spronsen & Partners één van de eerste West-Europese landen waar escape rooms werden geopend. Vooral in Limburg (17) en Noord-Brabant (35) zijn er veel gevestigd.

Escape rooms komen ook voor onder namen als 'escape mission' of 'breakout room' dragen. Ze zijn doorgaans gevestigd in oude gebouwen en verlaten panden. De kamers zijn vaak ingericht als gevangenis, ziekenhuis of moordscène. De 133 huidige locaties tellen samen 238 kamers. De prijs per persoon ligt gemiddeld iets onder de 20 euro.

Video: Escape Rooms steeds populaider, vooral in zuidelijke provincies

Escape Rooms steeds populairder
Escape Rooms steeds populairder