De voorzitter van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) heeft de verwachting uitgesproken dat er in de komende jaren weer meer vlees gekocht zal worden.

Jos Goebbels zegt in gesprek met NRC Next dat de daling in consumptie van vlees grotendeels te verklaren is door de economische omstandigheden.

"Vanaf 2008 zie je een lichte daling, met name aan de onderkant van de markt. We verwachten dat die curve met het herstel van de economie weer om zal buigen", aldus Goebbels.

Op de vraag of de vleessector niet duurzamer moet gaan produceren omdat de consument daar om vraagt reageert de voorzitter van COV dat de markt bepalend is. "Zeggen: ik heb hier een duurzaam stuk vlees en jij moet daar meer voor betalen, dat duw ik je door de strot, dat gaan we niet doen. Het mag niet te veel kosten."

"Een deel van de consumenten wil wel 10 procent meer voor rundvlees betalen, zie ik in mijn supermarkt. Maar ik woon mooi op de Utrechtse Heuvelrug, daar leeft niet de gemiddelde consument. We merken, in heel Europa, dat een iets hogere prijs moeilijk ligt."

Wereldwijd

Voedselwetenschappers van de internationale Voedsel- en Landbouworganisatie zeiden in augustus 2015 al te verwachten dat de vleesconsumptie wereldwijd zal stijgen met 1,6 procent per jaar. Dat is vooral in landen waar vlees populairder aan het worden is. In de westerse wereld is dat niet het geval, mede omdat vlees duurder is geworden. 

De wetenschappers spraken de verwachting uit dat de consumptie in de westerse wereld niet zal toenemen, mits de prijzen dalen.