De Alliantie Verduurzaming Voedsel is met maatschappelijke organisaties en de overheid in gesprek over de ordening van de vele keurmerken op voedsel.

Dat meldt de Alliantie Verduurzaming Voedsel vrijdag.

Doel is te onderzoeken of het mogelijk is om een objectieve ordening aan te brengen. De partijen willen gezamenlijk vaststellen hoe een goed, betrouwbaar en robuust keurmerk eruitziet. De consument kan dan een gefundeerde keuze maken.

Ook bedrijven die een keurmerk willen of op basis van een keurmerk willen inkopen, zouden hiermee geholpen zijn.

"Met dit initiatief wil de Alliantie een bijdrage leveren aan de betekenis van keurmerken en tot een overzicht komen van robuuste keurmerken die een duidelijke duurzaamheidsmeerwaarde hebben", zegt Aalt Dijkhuizen, voorzitter Alliantie Verduurzaming Voedsel. "Dit is belangrijk om zowel consumenten als bedrijven te helpen in het maken van beter onderbouwde keuzes."

Waarmaken

De Alliantie vindt het daarnaast belangrijk dat keurmerken ook extern getoetst worden, zodat ze ook waarmaken wat ze beloven. Het is aan bedrijven en consumenten of en hoe ze met die keurmerken rekening willen houden en welke ze willen gebruiken.

Keurmerken zijn privaat en vaak ook internationaal, er kan dus niet zomaar 'door derden' gesnoeid worden.

Regelmatig laait de discussie op over de betekenis, het gebruik en de toekomst van duurzaamheidskenmerken. Het is lang niet altijd duidelijk wat de betekenis van een keurmerk is en wat zij bijdragen. Dit is soms ook tegenstrijdig.

De Alliantie vindt het daarom belangrijk dat zowel consumenten als bedrijven hier beter inzicht in krijgen. Momenteel werken zij aan verduurzaming van voedsel langs negen thema's, die zijn per definitie niet in één keurmerk te vatten.