Eten dat in gerecyclede verpakkingen zit, kan mogelijk schadelijke stoffen bevatten. Het gaat voornamelijk om pasta's, rijst, hagelslag en cornflakes.

Daar waarschuwt Foodwatch voor na eigen onderzoek. In 43 procent van de 120 geteste producten kan dit het geval zijn. 

In het papier zitten schadelijke minerale olieresten, MOAH genoemd en die vormen een belangrijke bron van de besmetting. MOAH wordt ervan verdacht kankerverwekkend en mutageen (een chemische stof die het DNA beschadigd) te zijn. 

Daarnaast zijn in 100 van de 120 producten verzadigde koolwaterstoffen uit minerale oliën (MOSH) gevonden. Die hopen op in het lichaam en kunnen mogelijk organen beschadigen. In kwantitatieve zin zijn die stoffen de grootste verontreiniging in het menselijk lichaam. In twaalf gevallen was de verontreiniging ernstig te noemen, negen producten kwamen uit Nederlandse winkels. 

Reactie

Volgens Foodwatch is de gemiddelde gevonden concentratie mineralie oliën in producten uit Nederland opmerkelijk hoger dan de producten uit met name Duitsland. Dit kan mogelijk verklaard worden door de aandacht die in Duitsland aan het onderwerp is besteed, en de reactie van voedingsfabrikanten daarop.

Foodwatch doet daarom een beroep op de Europese Commissie en wil dat er wetgeving wordt opgesteld die zogenaamde 'functionele barrières' verplicht voor levensmiddelenverpakkingen die gemaakt zijn van papier of karton.

Ook moeten er maximale limieten worden opgesteld voor de besmetting van ons voedsel met minerale oliën en andere schadelijke stoffen. Foodwatch roept de Nederlandse overheid op om tussentijds effectieve wetgeving op te stellen.