De teelt van appels en peren veroorzaakt flinke vervuiling van de bodem en het oppervlaktewater rond boomgaarden met pesticiden. Bovendien is dat landbouwgif schadelijk voor bijen en andere nuttige insecten.

Dat stelt Greenpeace zondag na onderzoek bij negen boomgaarden.

In totaal zijn op de dertig bodem-, water- en appelmonsters 197 sporen van 54 verschillende soorten bestrijdingsmiddelen gevonden. Het oppervlaktewater was duidelijk het meest vervuild.

Van de 48 bestrijdingsmiddelen die in watermonsters werden aangetroffen, zijn 21 zeer giftig voor in het water levende organismen. Ruim 70 procent van de bodem- en watermonsters bevatte pesticiden die niet zijn toegestaan in de EU of in de fruitteelt.

Greenpeace zegt dat het overduidelijk is dat fruitteelt veel bijdraagt aan milieuvervuiling. Zo worden appelbomen tot wel dertig keer bespoten per seizoen.

Het laboratorium heeft ook appels getest die zijn ingekocht bij filialen van Albert Heijn, Plus, Aldi, Dirk van den Broek en Jumbo. Deze appels bevatten een gemiddelde van 3,7 pesticidenresiduen per monster.

Bespoten

"Dit rapport toont aan dat de fruitteelt veel bijdraagt aan milieuvervuiling," zegt Kees Kodde, campagneleider Landbouw bij Greenpeace. "Appelbomen worden tot wel 30 keer toe bespoten per seizoen. Supermarkten hebben veel invloed op telers en kunnen die invloed gebruiken om de milieuvervuiling terug te dringen. Tot nu toe hebben supermarkten voornamelijk hun eigen straatje schoongeveegd."

De pesticiden worden van de appels afgewassen voordat ze de winkel bereiken of de middelen worden eerder in het seizoen gespoten zodat de appel in het schap minder gif bevat. "Telers worden uitsluitend afgerekend op hoeveel residuen (restanten) er overblijven op het eindproduct, maar niet op hoeveel milieu- en watervervuiling ze veroorzaken. Supermarkten zouden een veel bredere ketenverantwoordelijkheid moeten nemen en boeren moeten ondersteunen in hun overstap naar ecologische landbouw."

Supermarkten

De milieuorganisatie roept supermarkten die het fruit aankopen op meer oog te hebben voor de milieu- en watervervuiling en boeren te helpen om over te stappen naar ecologische landbouw.

Verder moet de regering er iets aan doen, zodat de normen voor waterkwaliteit niet meer worden overschreden. Daarnaast is de afzet van pesticiden per hectare in Nederland het hoogst in Europa. 

Het rapport beschrijft ook gifvrije oplossingen. Ecologische boeren en tuinders laten in de praktijk zien dat ook zonder middelen gezonde appels geproduceerd worden. Zij doen dit onder meer door de inzet van natuurlijke plaagbestrijders, meer nuttige natuur op en om de fruitboomgaarden en door het gebruik van appelbomen die door slimme gentechvrije veredeling beter bestand zijn tegen ziekten en plagen.