De Dierenbescherming werkt aan een Beter Leven-sterrensysteem voor kaas en zuivelproducten.

Het Beter Leven-keurmerk moet volgend jaar behalve op vlees, ook op kaas en zuivelproducten prijken. De vraag om extra certificering komt uit de zuivelsector zelf, zegt Frank Dales, directeur Dierenbescherming tegen Levensmiddelenkrant.

Sinds het loslaten van de melkquota dit voorjaar zijn melkveehouders meer melk gaan produceren en rukt schaalvergroting op. De sector heeft behoefte aan producten die zich onderscheiden en diervriendelijkheid sluit aan bij wat consumenten willen.

Beter Leven sterren

De Dierenbescherming ontwikkelde in 2007 het sterrensysteem voor het Beter Leven-keurmerk op vlees. De toegekende sterren komen overeen met de mate waarin het dierenwelzijn gegarandeerd is. De consument kan zo in één oogopslag kiezen voor diervriendelijkere producten. Daar hangt een iets hoger prijskaartje aan, dat de investeringen van de veehouder compenseert. Eenzelfde systematiek ontwikkelt de Dierenbescherming nu voor zuivel en kaas.

De criteria zijn nog in ontwikkeling. Rond de jaarwisseling gaat de Dierenbescherming met de zuivelindustrie en wetenschap om de tafel om ze definitief vast te stellen. Dan is het aan de zuivelsector om de nodige investeringen te doen om aan de criteria voor 1, 2 of 3 sterren te voldoen.

Dales geeft aan dat alleen 'weidegang' niet voldoende zal zijn voor 1 ster. "Een enorm belangrijk criterium, maar er is veel meer dan dat, zoals de condities in de stal",

Duurder

Voor de supermarkten gaat de introductie van het keurmerk tot iets duurdere zuivelproducten leiden. Daar staat tegenover dat de winkels producten in de schappen krijgen die aansluiten bij de voorkeur voor diervriendelijke producten van 'bewuste' consumenten. "Uit ons onderzoek blijkt ook dat consumenten best extra willen betalen voor goed eten", besluit Dales.