Dertig procent van de Nederlanders gooit minimaal enkele keren per week eten of drinken weg. 

Dat blijkt uit onderzoek door bureau GfK in opdracht van de Rabobank onder ruim 1.000 huishuidens.

Jongeren onder de dertig en gezinnen gooien de meeste etenswaren weg. Mensen laten weten dat ze vaak onbewust voedsel weggooien, maar ook dat ze het lastig vinden om hun gedrag aan te passen. Een aantal zegt dat hun partner ten aanzien van het eten van bewaard voedsel kieskeurig is.

Oplossingen

Zeventig procent van de mensen is bereid om het eigen gedrag te verbeteren.  Een prijsstijging van de boodschappen zou volgens twaalf procent van de huishoudens een motivatie zijn om minder eten weg te gooien. Ook gaan mensen bewuster inkopen en vaker eten invriezen. Tien procent van de ondervraagden geeft toe dat hij voedsel weggooit omdat hij zich dit financieel kan veroorloven.

Kleinere portie- en verpakkingsgroottes aanbieden, extra korting geven op producten waarvan de houdbaarheid bijna is verstreken en betere verpakkingen en bewaarmogelijkheden zijn de drie oplossingen die worden genoemd in het onderzoek. Eén derde van de Nederlanders is bereid om meer te betalen voor verpakt voedsel als het daardoor langer houdbaar blijft, concluderen de onderzoekers.

Houdbaarheidsdatum

De onderzoekers: "Om Nederlanders bewuster om te laten gaan met hun etenswaar, is het belangrijk om ze beter voor te lichten over de betekenis van de houdbaarheidsdatum van producten". Een kwart van de Nederlanders zegt eten en drinken weg te gooien als de houdbaarheidsdatum verstreken is..

Voor jongeren geldt dit nog sterker: meer dan één op de drie gooit eten weg als de houdbaarheidsdatum is verstreken. "Uitleg over het verschil tussen de ‘ten minste houdbaar-datum’ (THT) en de ‘te gebruiken tot-datum’ (TGT) kan helpen, omdat veel producten na het verstrijken van de THT-datum nog prima genuttigd kunnen worden."

Onder het motto 'Banking for Food' wil de Rabobank klanten ondersteunen bij het inspelen op de voedseluitdaging in de wereld: het duurzaam voeden van meer dan negen miljard mensen in 2050.